آتش اردو دوشنبه اردیبهشت هواشناسی آذربایجان

آتش اردو: دوشنبه اردیبهشت هواشناسی آذربایجان اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی علت مهم دیوارکشی اطراف مجلس هنوز اعلام نشده است / مدیر شورای شهر تهران

رئیس شورای شهر تهران، ری و تجریش با بیان اینکه گفته شده است دیوار کشی خیابان مجاور ساختمان مجلس به دلایل امنیتی بوده هست، گفت: این عنوان در شورای شهر در حال برر

علت مهم دیوارکشی اطراف مجلس هنوز اعلام نشده است / مدیر شورای شهر تهران

مدیر شورای شهر تهران: علت مهم دیوارکشی اطراف مجلس هنوز اعلام نشده است

عبارات مهم : تهران

رئیس شورای شهر تهران، ری و تجریش با بیان اینکه گفته شده است دیوار کشی خیابان مجاور ساختمان مجلس به دلایل امنیتی بوده هست، گفت: این عنوان در شورای شهر در حال بررسی است.

محسن هاشمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: عنوان دیوارکشی در خیابان مجاور ساختمان مجلس به وسیله بعضی از اعضای شورای شهر از جمله کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران، ری و تجریش مطرح شد و بازدیدی از آن نیز صورت گرفت که بر این اساس گزارش ابتدایی در این زمینه روز سه شنبه در صحن شورا ارائه شد.

علت مهم دیوارکشی اطراف مجلس هنوز اعلام نشده است / مدیر شورای شهر تهران

وی افزود: اگرچه گفته شده است که این دیوارکشی به دلایل امنیتی انجام شده است ولی اینکه علت این کار دقیقا چه بوده و با چه توافقنامه ای انجام شده، هنوز اعلام نشده و عنوان در شورای شهر در حال بررسی است تا بعد از تکمیل مستندات ببینیم به چه نتیجه ای خواهیم رسید.

واژه های کلیدی: تهران | کمیسیون | شورای شهر | کمیسیون فرهنگی | شورای شهر تهران | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs