آتش اردو دوشنبه اردیبهشت هواشناسی آذربایجان

آتش اردو: دوشنبه اردیبهشت هواشناسی آذربایجان اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی جوهر هوشمند ابعاد جدیدی به چاپ سه بعدی می افزاید

محققان جوهر هوشمندی اختراع کرده اند که ساختارهای چاپ شده است سه بعدی را به اشیایی تبدیل می کند که می توانند عوض کردن شکل و رنگ دهند. 

جوهر هوشمند ابعاد جدیدی به چاپ سه بعدی می افزاید

جوهر هوشمند ابعاد جدیدی به چاپ سه بعدی می افزاید

عبارات مهم : محققان

محققان جوهر هوشمندی اختراع کرده اند که ساختارهای چاپ شده است سه بعدی را به اشیایی تبدیل می کند که می توانند عوض کردن شکل و رنگ دهند.

به گزارش ایرنا از پایگاه اینترنتی یورک الرت، این اختراع که به وسیله محققان کالج دارتموث در آمریکا صورت گرفت، نویدبخش زیاد کردن بیش از پیش کاربردهای چاپ سه بعدی است و می تواند زمینه را جهت نسل تازه ماده چاپ شده است هموار سازد.

پیشرفت حاصل شده است در زمینه چاپ هوشمند با توانایی عوض کردن شکل که به چاپ چهار بعدی هم آشنا می شود، یک جایگزین کم هزینه جهت ساخت قطعات دقیق جهت استفاده در حوزه های متفاوت از بیوپزشکی تا صنعت انرژی محسوب می شود.

جوهر هوشمند ابعاد جدیدی به چاپ سه بعدی می افزاید

به گفته محققان، این فناوری به اشیای چاپ شده است سه بعدی حیات می دهد و در حالی که بسیاری از ساختارهای چاپ شده است سه بعدی فواید مولکولی ماده را بازتاب نمی دهند، جوهر تازه مولکول های کاربردی را به دنیا چاپ سه بعدی می آورد و با استفاده از آن می توان اشیای هوشمندی را جهت مصارف متفاوت چاپ کرد.

بسیاری از سازوکارها و پروتکل های چاپ سه بعدی بر رزین های براق کننده تصویر تکیه دارند و به تولید اشیای پلاستیکی سخت و محکم ولی نه چندان برخوردار از معماری مولکولی منجر می شوند.

محققان جوهر هوشمندی اختراع کرده اند که ساختارهای چاپ شده است سه بعدی را به اشیایی تبدیل می کند که می توانند عوض کردن شکل و رنگ دهند. 

اما دستاورد تازه به طراحان اجازه می دهد که محدوده ها و کاربردهای مولکولی خاص را در یک ماده حفظ کنند و این ساختارها را جهت استفاده در چاپ سه بعدی عوض کردن دهند.

محققان با ترکیب فناوری های جدیدی در عملیات های پیش و بعد از چاپ توانستند اشیای چاپ شده است را به یک درصد اندازه های واقعی خود کم کردن و رزولوشن (شفافیت) آنها را 10 برابر زیاد کردن دهند.

این اشیای چاپ شده است سه بعدی می توانند بطور مکرر با استفاده از پایه های فرا مولکولی از لحاظ اندازه کوچک و بزرگ شوند؛ همچنین با استفاده از ردیاب های فلورسنت در تصویر العمل به یک محرک خارجی مانند نور عوض کردن رنگ دهند.

جوهر هوشمند ابعاد جدیدی به چاپ سه بعدی می افزاید

توانایی کم کردن اندازه یک شیء بعد از چاپ در عین حفظ خصیصه های کاربردی و زیاد کردن شفافیت آن جسم به چاپگرهای ارزان قیمت اجازه می دهد تا اشیایی با وضوح اوج چاپ کنند؛ کاری که زمانی تنها به وسیله چاپگرهای پیچیده تر میسر بود.

روش تازه مقیاس پذیر هست، به طور گسترده قابل انطباق است و می تواند به طور چشمگیری موجب کم کردن هزینه ها شود.

محققان جوهر هوشمندی اختراع کرده اند که ساختارهای چاپ شده است سه بعدی را به اشیایی تبدیل می کند که می توانند عوض کردن شکل و رنگ دهند. 

این مطالعه به وسیله مجله انجمن شیمی آلمان به نام Angewandte Chemie به عنوان یک مقاله بسیار مهم VIP گزینش شد.

واژه های کلیدی: محققان | هوشمند | استفاده | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs