آتش اردو دوشنبه اردیبهشت هواشناسی آذربایجان

آتش اردو: دوشنبه اردیبهشت هواشناسی آذربایجان اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار پزشکی فوتبال خطرناک‌ترین ورزش جهت زانو

مطالعات اخیر نشان داده که ورزش فوتبال خطرناک‌ترین ورزش جهت سلامت زانو هست. بعضی فوتبالیست‌ها به همین علت مجبور می‌شوند که سریعتر از موعد بازنشسته شوند.

فوتبال خطرناک‌ترین ورزش جهت زانو

فوتبال خطرناک ترین ورزش جهت زانو

عبارات مهم : سلامت

مطالعات اخیر نشان داده که ورزش فوتبال خطرناک ترین ورزش جهت سلامت زانو هست. بعضی فوتبالیست ها به همین علت مجبور می شوند که سریعتر از موعد بازنشسته شوند.

به گزارش ایسنا و به نقل از Science daily، در ورزش فوتبال چرخش های ناگهانی پا و ضرباتی که به پا وارد می شود جهت زانو خطرناک هست. با این حرکات فشار مضاعفی به زانو وارد می شود.

فوتبال خطرناک‌ترین ورزش جهت زانو

برخی از افراد با اوج رفتن سن از فوتبال یازده نفره به فوتبال پنج نفره روی می آورند، ولی فوتبال پنج نفره حتی بیش از فوتبال یازده نفره به زانو فشار می آرود، لیکن در این نوع فوتبال چرخش ها زیاد است.

بیشتر آسیب هایی که در فوتبال به زانو وارد می شود پارگی ACL، MCL و منیسک هست. بعضی از فوتبالیست ها بعد از آخر دوران کار حرفه ای خود شاهد آرتروز زانو هستند.

مطالعات اخیر نشان داده که ورزش فوتبال خطرناک‌ترین ورزش جهت سلامت زانو هست. بعضی فوتبالیست‌ها به همین علت مجبور می‌شوند که سریعتر از موعد بازنشسته شوند.

بهتر است فوتبالیست ها با فیزیوتراپ ها و متخصصان ارتوپد مشورت کنند تا تمهیداتی را جهت سلامت زانوی خود بیاندیشند.

بهتر است هر از چند گاهی از زانوی خود MRI بگیرد و به متخصص مراجعه کنید تا در صورت موجود آسیب های کوچک آن را بر طرف کنید.

در صورتی که ضرب دیدگی دارید باید به وقت بازگشت خود به بازی بسیار توجه کنید و ریکاوری انجام دهید.

فوتبال خطرناک‌ترین ورزش جهت زانو

فوتبال می تواند جهت دیگر ارگان های بدن بافایده باشد. این ورزش فوایدی نیز دارد ولی باید با مواظبت های مورد نیاز انجام شود.

واژه های کلیدی: سلامت | صورتی | فوتبال | فوتبالیست ها | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs