آتش اردو دوشنبه اردیبهشت هواشناسی آذربایجان

آتش اردو: دوشنبه اردیبهشت هواشناسی آذربایجان اخبار اجتماعی

انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی

به گزارش مهر به نقل از بانک مرکزی، ولی الله سیف گفت: طبق ماده­ ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به­ عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حساب های ..

ادامه مطلب

دمای کشور زیاد کردن می‌یابد

مدیر کل آینده نگری و هشدارسریع شرکت هواشناسی از زیاد کردن محسوس دما طی دو روز آینده خبر داد. دمای کشور زیاد کردن می یابد عبارات مهم : ..

ادامه مطلب