آتش اردو دوشنبه اردیبهشت هواشناسی آذربایجان

آتش اردو: دوشنبه اردیبهشت هواشناسی آذربایجان اخبار اجتماعی

قیمت کم کردن یافت ، عربستان توافق اوپک را نقض کرد

انتشار آمار تولید نفت عربستان نشان داد این کشور توافق اوپک جهت کم کردن سقف تولید را نقض کرده هست؛ انتشار این خبر موجب شد قیمت نفت امروز در بازارهای جه..

ادامه مطلب