آتش اردو دوشنبه اردیبهشت هواشناسی آذربایجان

آتش اردو: دوشنبه اردیبهشت هواشناسی آذربایجان اخبار اجتماعی

اضطراب عامل شکستگی استخوان

به گزارش ایسنا، مطالعات متخصصان ایتالیایی نشان داده است که سطح اضطراب با زیاد کردن خطر شکستگی استخوان در زنان یائسه مرتبط است. اضطراب عامل ..

ادامه مطلب

فوتبال خطرناک‌ترین ورزش جهت زانو

مطالعات اخیر نشان داده که ورزش فوتبال خطرناک‌ترین ورزش جهت سلامت زانو هست. بعضی فوتبالیست‌ها به همین علت مجبور می‌شوند که سریعتر از موعد بازنشسته شوند. فوتبال ..

ادامه مطلب